دخترم - غزل


شنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۵

به کجا چنین شتابان؟


به کجا چنین شتابان؟!
عجب شتابی گرفته این خارج شدن های ایرانی های عزیز! مرتب خبر خارج شدن فلانی و بهمانی را می شنوم یا می خونم... قبلا" از این خبرا بود، ولی نه این قدر زیاد!