دخترم - غزل


چهارشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۵

خرابی و تعمیرات!

یه چند روزیه این بلاگ اسپات من قاط زده و نمی تونم واسه بلاگ اسپاتی که کامنت دونی شون هالوسکن نیست، کامنت بذارم. همه اش تقصیر ابن بتا بلاگر بود.
لینک دونی هم می خوام بذارم که راه و چاره اش بلد نیستم.
متاسفانه پس ورد اینجا رو هم نمی تونم حتی برای تعمیرات به کسی بدم چونکه از اینجا به اورکات و نهایتا" جی میل راه داره.
عجب گرفتاری شدیما.
شماها خوبین؟ سلامتین؟