دخترم - غزل


شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۵

قاطی پاطی


خیلی قاطی پاطی ام. نمیدونم باید خوشحال باشم و بخندم یا از ناراحتی گریه کنم.
حال من شبیه همین فوتبال انگلیس و پرتقال هست که طرفدار هیچکدومشون نبودم و نیستم، مثلا" نمیدونم باید از برد پرتقال خوشحال باشم یا از باخت انگلیس ناراحت. یه چند روزی بگذره و حالم خوب بشه، برمی گردم. :)
پ.ن. : پرتقال رو با ق می نویسن یا غ؟
پ.ن. 2 : من فوتبالی نیستما. این فوتبال فقط یه مثال بود.
پ.ن. 3 : این انگلیسی های بیچاره خون گریه می کردن. برزیلی ها رو اما ندیدم، یعنی که نشون نداد. طفلکی ها! شکست براشون خیلی سنگین تموم شده.
پ.ن. 4 : امروز کانادا دی هستش.