دخترم - غزل


یکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۶

ناله

هنوز گلوم درد می کنه. بدنم درد می کنه. آبریزش بینی روبراهه. سرفه می کنم. شب ها به خاطر گرفتگی بینی و سرفه تا صبح خواب ندارم. خسته شدم دیگه.
پ.ن. : اون سه تا پست قبلی هم داغ داغ هستن. دلتون خواست بخونینش.