دخترم - غزل


یکشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۶

کتاب

راستی! کتاب های خوب را که اخیرا" خونده اید را معرفی کنید به من لطفا". مرسی. فقط رمان باشه.