دخترم - غزل


سه‌شنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۶

بی عنوان

خیلی کار دارم ولی این جا میخ شده ام و توی وبلاگستان دارم برای خودم پرسه می زنم. (چقدر لاتی بود!)
فکر می کنم آرزوها و اهداف زندگیم برای خودم کمرنگ شده اند. اینه که هیچ انگیزه ایی برای هیچ کاری ندارم. یه استارت لازم دارم شدیدا". انرژی ام شده چیزی در حدود صفر.
شمارش معکوس شروع شده.