دخترم - غزل


یکشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۵

شهر المیراعکس اولی برای المیرا جان هستش که قبلا" از عکس این تنه درخت خوشش آمده بود، عکس دومی هم فکر کنم احتیاجی به توضیح نداره...
ناگفته نمونه که زمستون شروع شده... از ریزش برگ ها در عکس دومی مشخصه... زمستون امسالمون تقریبا" زود شروع شده... اینجا پاییز و بهارمون همه اش از حداکثر دو ماه تجاوز نمی کنه... پس فردا، پنجم سپتامبر اولین روز مدرسه است... گفتنی ها زیاده... ولی فعلا" خستگی و گرفتاری این اجازه رو به من نمی ده... تا بعد...