دخترم - غزل


چهارشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۵

خدا رو شکر!

با همه ی سختی ها و بدی هایی که زندگی بر من روا داشته، امروز صبح از اون روزهایی بود که از ته دل خدا رو شکر کردم...