دخترم - غزل


جمعه، مهر ۲۹، ۱۳۸۴

تکمیلی رابط

بلفی خانم در مورد هزینه این رابط ها پرسیده بودند که خیلی سنگین است یا نه. باید عرض کنم که هزینه این رابط ها را ما نمی پردازیم که بدونم سنگینه یا نه. هزینه اینگونه رابط ها هم به عهده دانشگاه نیست، بلکه بهعده سازمان ناشنوایان کانادا می باشد که اینگونه سازمان ها به منظور رساندن خدمات به ناشنوایان برای رسبدن ناشنوایان به حق طبیعی خودشان، تشکیل شده اند و فکر می کنم (مطمئن نیستم) که اینگونه هزینه ها از محل مالیات مردم پرداخته می شود. از نظر سلفیدن!!! مالیات از مردم که فعلا" کانادا حرف اول در دنیا رو میزنه. مالیات در ژاپن هم خیلی سنگین است. فکرش را بکنید که هرچه می خواهیم بخریم علاوه بر قیمتش باید 15 درصد قیمت هم روش در نظر بگیریم که مبادا پول کم بیاریم.
فرشته خانم هم سوال کردند که پس ناشنوایان در ایران چه؟ اونها که رابط ندارن. سوال و حرف درستی زدند که اونجا از این خبر ها نیست. ناشنوایانی که موفق میشن برن دانشگاه و تا آخرش برسونند، خیلی کم هستند و اکثرا" رشته های هنر و فنی را انتخاب می کنند که مشکل خواندن و درک مطلب براشون کمتر باشه. اونهایی که میروند غیر فنی رو میخونند و موفق میشن دیگه حتما" نابغه هستن!!! ولی زحمت هاشون ده برابر دیگر دانشجویان هست که بدون داشتن خانواده ی با فرهنگ و اراده و انگیزه قوی موفقیتشون غیر ممکنه.