دخترم - غزل


یکشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۴

تشکر ویژه


یکی از خوانندگان بسیار عزیز و خوبمون لطف کردند و عکس فوق را برای شخص شخیص غزل خانم فرستادند. واقعا" دست شما درد نکند که غزل خیلی خوشحال شد و من بیشتر.