دخترم - غزل


پنجشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۴

تسلیت و همدردی

اخیرا" شنیده ام که یه مادر ایرانی که دو دختر شش ساله و سه ساله داشت و به دلایلی از شوهرش جدا شده بود و در لندن انتاریو زندگی می کنه دختر بزرگش را در یک تصادف از دست داده. نسرین جون به شما تسلیت میگم و من را در غم خود شریک بدون و از خدا میخواهم که به شما صبر بده و هر کاری که از دستم بر میاد خواهش می کنم که مرا در جریان بگذاری. گرچه میدونم که هیچ چیز نمیتونه باعث التیام درد بزرگ شما بشه.
چه سخت است به تنهایی بر دوش کشیدن وظیفه ی بزرگ کردن و تربیت دو تا دختر و سخت تر از آن تحمل کردن مصیبت از دست دادن یک طفل.