دخترم - غزل


دوشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۴

درخشش یک ناشنوای ایرانی در کانادا


عباسعلی عزیز! این موفقیت شما را صمیمانه تبریک می گوییم و امید است با موفقیت های بیشتر و پی در پی، جامعه ی ایرانیان و ناشنوایان ایرانی را بیشتر غرق در غرور و خوشحالی کنید.