دخترم - غزل


چهارشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۴

تفاوت تهران و تورنتو

اینجا رو خوندم دیدم که بعله! تفاوت تهران و تورنتو دقیقا" از زمین تا آسمونه. به عبارت دیگر این دو تا شهر درست در دو نقطه مقابل هم هستن.