دخترم - غزل


یکشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۴

ماه رمضون و مهمونی


بعد از اینکه مهمونا رفتن، آقای مهربان گفت : ای داد و بیداد! تازه یادم اومد که هیچکدوممون روزه نیستیم. :))
پ.ن. : دست چرتینکوف درد نکنه که جای گاما رو یادم داد.