دخترم - غزل


دوشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۴

دستشویی رفتن غزل

متاسفانه یه مدتی هستش که غزل از دستشویی رفتن خوشش نمیاد و کار به جایی رسیده بود که بزور میرفت دستشویی. بعد از تفکر زیاد یه راه حل پیدا کردم که اونم گذاشتن کتاب در دستشویی هستش. با توجه به علاقه زیاد غزل به کتاب مشکل فوری حل شد و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه.