دخترم - غزل


پنجشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۵

وااااای

موهام رو دونه دونه دارم می کنم. پس ورد دو تا سایت یادم رفته. به همین سادگی. همش یه هفته نشده ها.