دخترم - غزل


دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۴

راتاتوی

آقای آشپز باشی ! دست شما درد نکنه. این را درست کردم و نوش جان کردیم. خیلی خوشمزه بود. اما شما خواننده های عزیز خام نشین و یکوقت این رو برای خانواده دو نفره و نصفه تون درست نکنین ها! همش برای یه خونواده هفت هشت نفری کافیه. میخواستم به کسی زنگ بزنم و این شام خوشمزه رو باهاشون شریک بشم اما این تلفنمون قطع بود تا ساعت ده شب.