دخترم - غزل


شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۷

پسر

می خوام پسر باشم. نه از نظر جسمانی که از نظر روحی و اخلاقی!
پسرها عین خیالشون نیست که کی چی می گه.
پسرها عین خیالشون نیست که کی چی می پوشه و چیکار می کنه.
پسرها براشون مهم نیست که منظور فلانی از فلان حرفشون چیه و یک ذره فسفر هم حرومش نمی کنن.
و خیلی چیزهای دیگه که الان یادم نمیاد. اگه یادم اومد، بعدا" اضافه می کنم.