دخترم - غزل


یکشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۷

دختر ما

پای تلفن :

مامان جون : غزل جون، خیلی وقته که ازت ایمیل نگرفته ام. چرا؟
غزل : برای اینکه هیچ وقت تعطیلی ندارم، هر دو روز ویکند، کلاس دارم و سرم شلوغ ه. اما این هفته استثنائا" یک روز تعطیلم به خاطر تنکزیوینگ. سعی می کنم روز تعطیلی!!! ایمیلم رو چک کنم و جوابت بدم.

نتیجه گیری : دخترم خیلییییییییی گرفتاره و سرش شلوغ ه و ما خبر نداشتیم!!!