دخترم - غزل


پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷

پاپ کورن!

دخترم گفته بود که پاپ کورن می خواد، منم با این حواسی که دارم، فوری پشت یک کارت ویزیت که دم دستم بود، خیلی گنده نوشتم : پاپ کورن!
بعدش هی چیزایی که باید می خریدم رو کنارش و ریزه ریزه یادداشت کردم. همون موقع دوستم بهم زنگ زد که دارم میرم خرید، میایی؟ من هم از خدا خواسته پریدم و باهاش رفتم خرید. علاوه بر اون چیزایی که نوشته بودم، چیزای دیگه هم خریدم و اومدم خونه.
همین که کارت ویزیت رو گداشتم رو میز، دیدم که پاپ کورن به اون گندگی که نوشته بودم، رو نه دیده ام، نه یادم مونده بود که بخرمش.
القصه هروقت چشمم به اون پاپ کورن گنده می افته، داغ دلم تازه می شه.

پ.ن. بی ربط : امروز شدیدا" توی مود پاچه گرفتن هستم. :(