دخترم - غزل


دوشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۷

اما!

روزهای خوبی هستند! روزهای قشنگی هستند!
اما
اما
خیلی خسته مه.
هرچی بدو بدو می کنم، کارهای تلنبار شده کمتر نمی شن که بیشتر می شن.
من چی فکر می کردم، چی شده! همون زهی خیال باطل و این حرفا.
نشده که یک دقیقه روی مبل بشینم، یک چیزی یادم نیاد و تنم نلرزه که وای این کار و نکردم، هنوز ننشسته، بلند شم.
نشده که شب وقتی که می رم روی تخت، هنوز خواب به چشام گرم نشده، یه چیزی یادم نیاد و دوباره بلند نشم.
اما
اما
روزهای خوبی هستن و من دوستشون دارم! خصوصا" که هوا کمی بهتره! (خیلی نه ها! یه ذره!)
پ.ن. 1 : من و این همه گرفتاری و وبلاگ نویسی؟ از وقتم کمی دزیدم واسه وبلاگ. ایده خوبیه! نه؟ :)
پ.ن. 2 : هزار بار خدا رو شکر به خاطر همه چی!