دخترم - غزل


یکشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۴

شکلک یاهو مسنچرچه کنیم دیگه؟ دوباره هوس شله زرد کردیم. جای همه شما خیلی خالی بود.