دخترم - غزل


یکشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۴

تاریخچه ی هالوین


راستش نه فن بیان دارم، نه اطلاعات دقیق در مورد هالوین، پس بنابر این راجع به تاریخچه هالوین به طور کامل و دقیق میتوانید در وبلاگ تهرانتویی پیدا کنید. اما من درباره ی هالوین به طور خلاصه اینجا هم می نویسم (بهتره بگم کپی کردم!).
خوراکی گرفتن از مردم (تریک- اور- تریت): این رسم احتمالا" برمیگردد به روز های اولیه این جشن در انگلستان. در آن روزها فقرا در روز جشن به در خانه اغنیاء می رفتند و تقاضای خوراک می کردند و آنها نیز مطابق رسم متداول با نوعی کیک مشهوربه "کیک روح" از ایشان پذیرایی می کردند. این آیین توسط کلیسای وقت ترویج شده بود تا هم فرهنگ کمک به فقرا در ذهنیت مردم ریشه به دواند و هم جایگزین رسم باستانی قرار دادن خوراک در بیرون از منزل برای دور نگهداشتن ارواح سرگردان از خانه، گردد. این رسم کم کم مخصوص کودکان شد و ایشان در شب جشن به در منزل همسایه ها رفته و از ایشان غذا و یا پول و یا آبجو دریافت می کردند.
لباس ها و آرایشات و ماسک های ترسناک: این رسم ریشه اروپایی و سلتیک دارد. در صدها سال پیش، زمستان زمانی ترسناک و ناامن بشمارمی آمد. میزان سرما و یخبندان شدید تر از امروز بود و ممکن بود ذخیره غذای خانواده ها به قدرکافی نباشد و یا بیماری و کمبود امکان گرمایش موجب مرگ و میر وسیع گردد. در روز هالویینکه باور عموم بر ورود ارواح سر گردان به دنیای زندگان بود مردم برای احتراز از به مخاطره افتادن جانشان در مواجه با ارواح و برای آنکه توسط ارواح شناخته نشوند در هنگام خروج از خانه خود را با لباس مبدل و ماسک و گریم تغییر قیافه می دادند تا به تصورشان ارواح ایشان را با بقیه ارواح و شیاطین به اشتباه بگیرند و با ایشان کاری نداشته باشند. با ورود مهاجران اروپایی به آمریکا و کانادا، این جشن سنتی هم به قاره جدید پاگذارد. در ابتدا بواسطه وجود جو تندروی مذهبی این مراسم صرفا" به جشن خرمن و شکرگزاری محدود می گردید اما با ورود گروه های مهاجر بسیار از ایرلند و انگلستان و ضعف تدریجی نفوذ کلیسا دوباره پوشیدن لباس ها و ماسکهای ترسناک متداول گردید و این جشن چنان محبوبیتی پیدا کرد که امروزه به دومین جشن مهم آمریکای شمالی بدل گردیده است.