دخترم - غزل


جمعه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۴

وفا به قول

چگونه ناشنوایان متوجه زنگ در و یا تلفن و فاکس می شوند و معرفی دستگاههای مربوطه:
اینم قولی که قبلا" داده بودم که درباره ناشنواها و این چیزها بنویسم. خیلی دارم به خودم فشار میارم که بنویسم. چون قلبم واقعا" از یاد آوری سختی هایی که خاص ناشنوایان است فشرده میشه.
در کشورهای پیشرفته ناشنوایان از این بابت هیچ مشکلی ندارند. چرا که در اینگونه کشور ها همه گونه وسایل های مربوطه آماده و پیش بینی شده است که در مراکز خاص مثلا" The Canadian Hearing Society و یا امثال اینها به فروش میرسند. برای اینکه ناشنوایان بتوانند متوجه زنگ در یا تلفن بشوند دستگاهی که به در و یا تلفن وصل می شوند را دارند و اینگونه دستگاه ها چراغ چشمک زن دارند که همزمان با صدای زنگ در یا تلفن روشن و خاموش می شوند یا اینکه به ارتعاش در می آیند. اینجا و اینجا و اینجا نمونه های مختلفی از این دستگاه ها را میتوانید ببینید که ناشنوایان میتوانند بسته به نوع نیازشان یکی از این ها را انتخاب کنند.
ضمنا" در این عکس ها هم میتوانید دستگاه گیرنده صدای گریه بچه را پیدا کنید که وقتی که بچه گریه می کند به دستگاه دیگری که پیش مادر است منتقل می کند و مادر از ارتعاش این دستگاه متوجه گریه بچه می شود.
اما افسوس و صد افسوس که ناشنوایان ایرانی هیچکدام از این دستگاه ها را ندارند و حتی آنهایی که خیلی خوشبخت هستند و مثلا" دستکاه گریه بچه به طریقی از خارج به دستشان می رسد به خاطر سازگار نبودن سیستم برقی آمریکای شمالی با ایران نمیتوانند آنطور که باید از این دستگاه ها استفاده کنند و چه بسا که دردسرهای استفاده از این دستگاه ها بلای جانشان هم می شود.
هستند معدود ناشنوایانی که در ایران با ور رفتن با وسایل برقی و دستکاری کردن مثلا" اف اف میتوانند چراغ چشمک زن برای زنگ در برای خودشان آنهم بطور ناقص دست و پا کنند و برای دیگر همنوعشان هم درست کنند. ولی چه فایده؟