دخترم - غزل


دوشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۶

شیراز - تهران

از شیراز برگشتیم...