دخترم - غزل


پنجشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۴

بفرمایین خیار خونگی مون!