دخترم - غزل


یکشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۶

رندی پاش

دم این آقا گرم! (ببخشین اینجور حرف زدن لاتیه، ولی هرچی فکر کردم کلمه بهتری برای رسوندن منظورم رو پیدا نکردم) اگه بتونیم فقط یک روز مثل این آقا باشم خیلی هنر کرده ام. سرطانش روز به روز بیشتر داره پیشرفت می کنه ولی آقا رفته کتاب نوشته، اونهم در حال دوچرخه سواری، و الان این کتاب آماده فروش هست!